Karlshus – Missingmyr – Sykehuset Østfold Kalnes – Grålum

Flex Karlshus - Missingmyr - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum

Flex Karlshus - Missingmyr - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum
Mandag - fredag
Karlshuskl 0905kl 1105kl 1305
Missingmyrkl 0915kl 1115kl 1315
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundeby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Sykehuset Østfold Kalnes
Grålum (Inspiria)kl 0935kl 1135kl 1335
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
Lørdag
Karlshuskl 1005kl 1205kl 1405
Missingmyrkl 1015kl 1215kl 1415
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundeby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Sykehuset Østfold Kalnes
Grålum (Inspiria)kl 1035kl 1235kl 1435
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
Mandag - fredag
Grålum (Inspiria)kl 1015kl 1215kl 1415
Sykehuset Østfold Kalnes
Borge (Åsgård)
Lundeby bensinstasjon
Lundeby  
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Missingmyrkl 1035kl 1235kl 1435
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1045kl 1245kl 1445
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
Lørdag
Grålum (Inspiria)kl 1115kl 1315kl 1515
Sykehuset Østfold Kalnes
Borge (Åsgård)
Lundeby bensinstasjon
Lundeby  
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Missingmyrkl 1135kl 1335kl 1535
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1145kl 1345kl 1545
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.