Karlshus – Tomb – Oven – Songshøy – Karlshus

Flex Karlshus - Tomb - Oven - Songshøy - Karlshus

Flex Karlshus - Tomb - Oven - Songshøy - Karlshus
Mandag - fredag
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1000kl 11.00  kl 1200kl 1300
Tomb
Ovenkrysset
Songshøykl. 1030kl. 1130 kl.1230kl.1330
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1100kl. 1200 kl 1300kl.1400
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.