Karlshus – Tomb – Saltnes – Manstad

Flex Karlshus - Tomb - Saltnes - Manstad

Flex Karlshus - Tomb - Saltnes - Manstad
Mandag - fredag
Manstad skolekl 0830kl 0930kl 1030kl 1130kl 1230kl 1630kl 1730kl 1830
Saltnes handel
Tomb handel
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 0900kl 1000kl 1100kl 1200kl 1300kl 1700kl 1800kl 1900
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.

 

I Karlshus bestiller du reise til eller fra disse møteplassene:
RÅ1 – Råde stasjon
RÅ2 – Bussholdeplassen Karlshus
RÅ3 – Råde Bakern
RÅ4 – KIWI Råde

Lørdag
Manstad skolekl 0930kl 1130kl 1330
Saltnes handel
Tomb handel
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1000kl 1200kl 1400
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Mandag - fredag
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 0900kl 1000kl 1100kl 1200kl 1300kl 1700kl 1800kl 1900
Tomb handel
Saltnes handel
Manstad skolekl 0930kl 1030kl 1130kl 1230kl 1330kl 1730kl 1830kl 1930
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.

 

I Karlshus bestiller du reise til eller fra disse møteplassene:
RÅ1 – Råde stasjon
RÅ2 – Bussholdeplassen Karlshus
RÅ3 – Råde Bakern
RÅ4 – KIWI Råde

Lørdag
RÅ2 - Bussholdeplassen Karlshus kl 1000kl 1200kl 1400
Tomb handel
Saltnes handel
Manstad skolekl 1030kl 1230kl 1430
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.